OneOutOfTen

The start


Een reactie plaatsen

Evoluerend Social Media-Land

Facebook is op dit moment een ongekend groot social network, nog niet zo lang geleden meldde het vol trots dat het één miljard geregistreerde gebruikers heeft. Het lijkt daarmee een onvergankelijk instituut te zijn geworden. Geen enkel social network is ooit zo groot geweest. Echter, tijdens de opkomst van de social media heeft men over andere netwerken die inmiddels over hun hoogtepunt zijn, hetzelfde gezegd. Ook voor Hyves en MySpace, om er twee te noemen, leek het ooit dat zij hét social network waren, en nooit meer van plaats 1 verstoten zouden kunnen worden.

Vóór Facebook kende Nederland Hyves, waar vrijwel iedere Nederlander op actief was. Ook wereldwijd was er een speler waar niet aan te ontkomen viel, een social network genaamd MySpace. MySpace had op haar hoogte punt 100 miljoen gebruikers, voor Facebook in de picture kwam leek het onmogelijk dat zij ooit van haar nummer 1 positie zou worden verstoten. Maar beide genoemde netwerken zijn inmiddels kleine spelers geworden.

In Nederland is Hyves van haar eerste plaats verdreven en heeft Facebook de plaats van hét social network overgenomen. MySpace is een langzame dood gestorven, er worden nog wel pogingen ondernomen om het social network weer nieuw leven in te blazen, de toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre dit succes zal hebben. De vraag die dit alles opwerpt is, wat gaat er in de toekomst gebeuren met de huidige koning, Facebook. Internet gebruikers zijn vluchtig, het verleden heeft dit al meerdere keren aangetoond. Een groot aantal gebruikers is geen enkele garantie op blijvend succes.

Het boek The Groundswell van Li & Bernoff is al eens eerder door mij in deze blog aangehaald. In dit boek stellen de auteurs dat de veranderende techniek, het gemak om een nieuw medium te adopteren en het feit dat alle media gratis zijn, er mede aan bijdragen dat netwerken, als MySpace, nu minder relevant zijn. Social media zijn een manier van interactie, geholpen door techniek, maar niet gebonden aan één aanbieder.

Ook de opkomst van nieuwe trends in social media-land maakt dat de evolutie mijns inziens door zal blijven gaan. Facebook mag op dit moment dan wel de onovertroffen winnaar zijn en het voordeel te bieden dat je iedereen en alles op een plaats kunt vinden, maar dit hoeft niet eeuwig doorslaggevend te zijn. Zijn de social media nu nog nieuw, toekomstige generaties groeien er mee op en beschouwen het dus als normaal. Dit maakt dat de dynamieken die hierin gaan ontstaan nog verre van vast liggen.

Nu al blijkt dat huidige generaties veel selectiever zijn in wie wat mag zien en welke naam zij op het net voeren. Op Facebook even als op Google+ is het bijvoorbeeld de bedoeling dat je je echte naam voert. Dit naambeleid heeft al tot allerlei soorten controverses geleid. Op Facebook had je bijvoorbeeld SnitchGate en Google+ heeft de verplichting ongedaan gemaakt tot het voeren van de echte naam, nadat er een grote stroom van kritiek was ontstaan.

Door meer integratie tussen alle social media, bijvoorbeeld via initiatieven als OpenSocial, zou het ook goed kunnen dat het in de nabije toekomst niet meer uitmaakt waar je actief bent. De hechtere integratie van verschillende social media, waar Open Social voor bedoeld is, zou er toe kunnen leiden dat, net als bij email nu, je gewoon gegevens kunt delen met wie dan ook, op welk medium dan ook.

Het idee dat een bedrijf de macht heeft over alle gegevens die jij op een social medium post staat velen niet aan. Community’s als Diaspora proberen dit aan te pakken door mensen zelf te laten kiezen waar hun gegevens worden gehost en zelfs de mogelijkheid te geven om zelf je gegevens te hosten. Dit zou er zeker voor zorgen dat mensen minder waarde aan een enkel netwerk als Facebook gaan hechten.

Er zijn nog vele andere zaken te noemen die er voor zouden kunnen zorgen dat mensen Facebook de rug toekeren. Naar mijn mening zal dat ook zeker gaan gebeuren en wel in de nabije toekomst. Of het door nieuwe technologische ontwikkelingen of dankzij een hype zal veranderen, durf ik niet te voorspellen, maar dat er over vijf jaar één of vele andere grote spelers zijn daar ben ik heilig van overtuigd.

Het grotere privacy bewustzijn van de jeugd, waar ik het in mijn post “Het Privacy Dilemma” over had zal er voor gaan zorgen dat er een andere vorm van gebruik gaat ontstaan. Mensen zullen het zat worden dat ze na het ontstaan van rellen bij een uit de hand gelopen evenement, niet eens meer grappen kunnen maken zonder boetes opgelegd te krijgen. Ook de gevolgen voor hun carrièreperspectief van wat ze posten begint een steeds duidelijker issue te worden bij de jeugd.

Het steeds belangrijker worden van de mobiel in de “social ervaring” van de jeugd maakt, mijns inziens dat men zich steeds meer bewust zal gaan worden van welke informatie ze daadwerkelijk delen.

De mobiel is als onderdeel van de sociale omgeving niet meer weg te denken en neemt steeds meer kenmerken over van de computer. Daardoor zal de mobiel waarschijnlijk een steeds belangrijker rol gaan spelen in het gebruik van de social media. Computers en Tablets zullen altijd een goede aanvulling blijven, bijvoorbeeld voor het schrijven van blogs of het bewerken van film, audio en foto martiaal alvorens het te delen. Mobile telefoons zullen echter de link blijven die mensen overal bindt met al hun vrienden, alleen dan nu via sociale media en niet via gesprekken, SMS’jes of email.

De bewustwording van wat met wie gedeeld wordt, lijkt zoals gezegd al op gang te komen, ik verwacht echter dat een media hype over dit onderwerp of een echt grote blunder van een bedrijf, dat informatie beheert, er voor zal zorgen dat jongere generaties zich hier nog bewuster van gaan worden. Daardoor zal de huidige gang van zaken met een aantal almachtige spelers, niet langer houdbaar zijn.

Advertenties