OneOutOfTen

The start


Een reactie plaatsen

Evoluerend Social Media-Land

Facebook is op dit moment een ongekend groot social network, nog niet zo lang geleden meldde het vol trots dat het één miljard geregistreerde gebruikers heeft. Het lijkt daarmee een onvergankelijk instituut te zijn geworden. Geen enkel social network is ooit zo groot geweest. Echter, tijdens de opkomst van de social media heeft men over andere netwerken die inmiddels over hun hoogtepunt zijn, hetzelfde gezegd. Ook voor Hyves en MySpace, om er twee te noemen, leek het ooit dat zij hét social network waren, en nooit meer van plaats 1 verstoten zouden kunnen worden.

Vóór Facebook kende Nederland Hyves, waar vrijwel iedere Nederlander op actief was. Ook wereldwijd was er een speler waar niet aan te ontkomen viel, een social network genaamd MySpace. MySpace had op haar hoogte punt 100 miljoen gebruikers, voor Facebook in de picture kwam leek het onmogelijk dat zij ooit van haar nummer 1 positie zou worden verstoten. Maar beide genoemde netwerken zijn inmiddels kleine spelers geworden.

In Nederland is Hyves van haar eerste plaats verdreven en heeft Facebook de plaats van hét social network overgenomen. MySpace is een langzame dood gestorven, er worden nog wel pogingen ondernomen om het social network weer nieuw leven in te blazen, de toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre dit succes zal hebben. De vraag die dit alles opwerpt is, wat gaat er in de toekomst gebeuren met de huidige koning, Facebook. Internet gebruikers zijn vluchtig, het verleden heeft dit al meerdere keren aangetoond. Een groot aantal gebruikers is geen enkele garantie op blijvend succes.

Het boek The Groundswell van Li & Bernoff is al eens eerder door mij in deze blog aangehaald. In dit boek stellen de auteurs dat de veranderende techniek, het gemak om een nieuw medium te adopteren en het feit dat alle media gratis zijn, er mede aan bijdragen dat netwerken, als MySpace, nu minder relevant zijn. Social media zijn een manier van interactie, geholpen door techniek, maar niet gebonden aan één aanbieder.

Ook de opkomst van nieuwe trends in social media-land maakt dat de evolutie mijns inziens door zal blijven gaan. Facebook mag op dit moment dan wel de onovertroffen winnaar zijn en het voordeel te bieden dat je iedereen en alles op een plaats kunt vinden, maar dit hoeft niet eeuwig doorslaggevend te zijn. Zijn de social media nu nog nieuw, toekomstige generaties groeien er mee op en beschouwen het dus als normaal. Dit maakt dat de dynamieken die hierin gaan ontstaan nog verre van vast liggen.

Nu al blijkt dat huidige generaties veel selectiever zijn in wie wat mag zien en welke naam zij op het net voeren. Op Facebook even als op Google+ is het bijvoorbeeld de bedoeling dat je je echte naam voert. Dit naambeleid heeft al tot allerlei soorten controverses geleid. Op Facebook had je bijvoorbeeld SnitchGate en Google+ heeft de verplichting ongedaan gemaakt tot het voeren van de echte naam, nadat er een grote stroom van kritiek was ontstaan.

Door meer integratie tussen alle social media, bijvoorbeeld via initiatieven als OpenSocial, zou het ook goed kunnen dat het in de nabije toekomst niet meer uitmaakt waar je actief bent. De hechtere integratie van verschillende social media, waar Open Social voor bedoeld is, zou er toe kunnen leiden dat, net als bij email nu, je gewoon gegevens kunt delen met wie dan ook, op welk medium dan ook.

Het idee dat een bedrijf de macht heeft over alle gegevens die jij op een social medium post staat velen niet aan. Community’s als Diaspora proberen dit aan te pakken door mensen zelf te laten kiezen waar hun gegevens worden gehost en zelfs de mogelijkheid te geven om zelf je gegevens te hosten. Dit zou er zeker voor zorgen dat mensen minder waarde aan een enkel netwerk als Facebook gaan hechten.

Er zijn nog vele andere zaken te noemen die er voor zouden kunnen zorgen dat mensen Facebook de rug toekeren. Naar mijn mening zal dat ook zeker gaan gebeuren en wel in de nabije toekomst. Of het door nieuwe technologische ontwikkelingen of dankzij een hype zal veranderen, durf ik niet te voorspellen, maar dat er over vijf jaar één of vele andere grote spelers zijn daar ben ik heilig van overtuigd.

Het grotere privacy bewustzijn van de jeugd, waar ik het in mijn post “Het Privacy Dilemma” over had zal er voor gaan zorgen dat er een andere vorm van gebruik gaat ontstaan. Mensen zullen het zat worden dat ze na het ontstaan van rellen bij een uit de hand gelopen evenement, niet eens meer grappen kunnen maken zonder boetes opgelegd te krijgen. Ook de gevolgen voor hun carrièreperspectief van wat ze posten begint een steeds duidelijker issue te worden bij de jeugd.

Het steeds belangrijker worden van de mobiel in de “social ervaring” van de jeugd maakt, mijns inziens dat men zich steeds meer bewust zal gaan worden van welke informatie ze daadwerkelijk delen.

De mobiel is als onderdeel van de sociale omgeving niet meer weg te denken en neemt steeds meer kenmerken over van de computer. Daardoor zal de mobiel waarschijnlijk een steeds belangrijker rol gaan spelen in het gebruik van de social media. Computers en Tablets zullen altijd een goede aanvulling blijven, bijvoorbeeld voor het schrijven van blogs of het bewerken van film, audio en foto martiaal alvorens het te delen. Mobile telefoons zullen echter de link blijven die mensen overal bindt met al hun vrienden, alleen dan nu via sociale media en niet via gesprekken, SMS’jes of email.

De bewustwording van wat met wie gedeeld wordt, lijkt zoals gezegd al op gang te komen, ik verwacht echter dat een media hype over dit onderwerp of een echt grote blunder van een bedrijf, dat informatie beheert, er voor zal zorgen dat jongere generaties zich hier nog bewuster van gaan worden. Daardoor zal de huidige gang van zaken met een aantal almachtige spelers, niet langer houdbaar zijn.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Social Media Beleidsadvies Zwemschool Ebert

Het gebruik van social media kan voor bedrijven in bijna elke branche wel een toegevoegde waarde bieden. Zwemschool Ebert vraagt zich af of zij door intensievere inzet van social media dan nu enige winst kunnen behalen. In dit advies zal een korte analyse gegeven worden van Ebert’s huidige social media gebruik en daarna wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten.

De huidige activiteiten op social media gebied van Zwemschool Ebert lijken zich te beperken tot Eberts Hyves pagina. Honderd tweeenzestig mensen zijn lid van deze Hyve. Op de aanwezige blog en het forum wordt alle informatie over openingstijden en kinderfeestjes gepost. De krabbels van leden worden keurig voorzien van een reactie of van een uitleg waarom het lang duurt voor er een reactie komt.

Hyves lijkt zich te ontpoppen tot een social medium voor vooral jonge gebruikers. Voor een zwemschool als Ebert zullen jongeren ook de voornaamste doelgroep zijn. Daarom is dit ook een begrijpelijke keuze. Jonge mensen lijken hun voornaamste klanten.

Hyves bied echter mogelijkheden om informatie in te delen, zoals ook wordt gedaan. Maar de wijze waarop zou meer binnen het frame dat Hyves aanbiedt kunnen plaatsvinden.

Zo biedt Hyves een agenda waarin de openingstijden en de tijden van evenementen (events) keurig kunnen worden weergegeven. Naast overzichtelijkheid biedt deze agenda nog andere voordelen. Zo is er voor leden de mogelijkheid om aan te geven dat ze naar een event toegaan. Als iemand zich voor een event inschrijft kunnen zijn vrienden weer zien dat dit gebeurt. Dit zal bevorderen dat de naam van het zwembad en haar events aan al zijn Hyves vrienden verspreid wordt.

Het forum in de Hyve kan worden gebruikt om in contact te treden met mensen. Zo kan men bijvoorbeeld vragen om suggesties of verbeterpunten. Deze kunnen als polls in de Hyve geplaatst worden om te zien hoe breed hun draagvlak is.

Hiernaast kan het blog goed gebruikt worden om  informatie te geven over lessen die worden gegeven of activiteiten die zullen plaats vinden. Dit kan gekoppeld worden aan een evenement op de agenda. Dit soort aanpassingen is vrij makkelijk te implementeren.

Zo’n implementatie zorgt voor meer communicatie over en weer en meer binding met de leden van de Ebert Hyve. Ook kan het een goede extra feedback opleveren over de klanttevredenheid. Bovendien is alle informatie voor iedereen terug te vinden dus kunnen cursisten en activiteitdeelnemers beter geïnformeerd naar het evenement toekomen.

Verder kan het verstandig zijn om via social media ook de ouders van mogelijke deelnemers aan de zwemgroepen te benaderen. Men moet er dan rekening mee houden dat de jongeren zich op Hyves manifesteren, terwijl de ouderen veelal op Facebook, Twitter en dergelijke zitten. Toch is het belangrijk ouderen te bereiken: Ouders spelen namelijk een belangrijke rol bij het bepalen waar hun kind(eren) op zwemles gaan. Er worden trouwens ook zwemlessen voor ouderen, intensieve zwemcursussen en zwemtherapie aangeboden, wat de ouderen ook tot een interessante doelgroep maakt.

Op Facebook is er wel een page voor de zwemschool deze is echter niet geclaimd. Behalve het fysieke adres en de naam is er geen enkele informatie te vinden. Hoewel de pagina niet is geclaimd zijn er al wel 13 likes en 138 checkin’s via de Ebert page op foursquare. Op Twitter is niks te vinden over Ebert, maar zeker voor het krijgen van feedback is dit een zeer interessant medium, ook als zwemschool.

Voor Ebert zou het verstandig zijn om hun pagina op alle drie de genoemde media te claimen. Facebook bied een heel scala aan mogelijkheden. Omdat er binnen de zwemschool nog niet veel kennis aanwezig lijkt te zijn over de omgang met deze media, zou het in het begin verstandig kunnen zijn om op Facebook een soort kopie van de Hyve te creëren.

Op Twitter zouden aankondigingen die op de Hyve en Facebook pagina worden gepost ook geplaatst kunnen worden. Naast dat er door (potentiele) klanten extra informatie kan worden gevraagd en een reactie kan worden gegeven kan de twitter-feed op de webpagina van de zwemschool worden weergegeven. Dat maakt er meteen een interactieve pagina van.

De aldus versterkte interactiviteit kan leiden tot nuttige feedback en meer klantenbinding, iets wat op de site (webpagina van de kantine) als doelstelling wordt weergegeven.  Het ophangen van een monitor in de kantine, waar mensen bijvoorbeeld hun tweets dat hun kind geslaagd is voor zijn diploma, voorbij kunnen zien komen, zou een leuke plus kunnen zijn.

Om meer klantenbinding te krijgen kan ook gekeken worden naar Foursquare, zo kan bijvoorbeeld een gratis kop koffie, thee of cola worden geboden bij de tiende keer inchecken. Dit levert weer de mogelijkheid op tot extra verkoop in de kantine en zorgt er voor dat mensen voor of na het zwemmen hier nog even gaan zitten.

Bij dit alles is het belangrijk om te onthouden dat elke Like, re-tweet, check in en subscription op een event voorbij komt bij alle vrienden van de persoon die deze actie onderneemt. Dit zal de naamsbekendheid doen toenemen en daarmee ook mogelijkerwijs de klandizie.

We begonnen deze analyse met de vraag of Zwemschool Ebert door intensievere inzet van social media enige winst zou kunnen behalen en we hopen door deze analyse en de daaruit voortvloeiende suggesties aangetoond te hebben dat dat zeker het geval is.