OneOutOfTen

The start


Een reactie plaatsen

Social Media Beleidsadvies Zwemschool Ebert

Het gebruik van social media kan voor bedrijven in bijna elke branche wel een toegevoegde waarde bieden. Zwemschool Ebert vraagt zich af of zij door intensievere inzet van social media dan nu enige winst kunnen behalen. In dit advies zal een korte analyse gegeven worden van Ebert’s huidige social media gebruik en daarna wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten.

De huidige activiteiten op social media gebied van Zwemschool Ebert lijken zich te beperken tot Eberts Hyves pagina. Honderd tweeenzestig mensen zijn lid van deze Hyve. Op de aanwezige blog en het forum wordt alle informatie over openingstijden en kinderfeestjes gepost. De krabbels van leden worden keurig voorzien van een reactie of van een uitleg waarom het lang duurt voor er een reactie komt.

Hyves lijkt zich te ontpoppen tot een social medium voor vooral jonge gebruikers. Voor een zwemschool als Ebert zullen jongeren ook de voornaamste doelgroep zijn. Daarom is dit ook een begrijpelijke keuze. Jonge mensen lijken hun voornaamste klanten.

Hyves bied echter mogelijkheden om informatie in te delen, zoals ook wordt gedaan. Maar de wijze waarop zou meer binnen het frame dat Hyves aanbiedt kunnen plaatsvinden.

Zo biedt Hyves een agenda waarin de openingstijden en de tijden van evenementen (events) keurig kunnen worden weergegeven. Naast overzichtelijkheid biedt deze agenda nog andere voordelen. Zo is er voor leden de mogelijkheid om aan te geven dat ze naar een event toegaan. Als iemand zich voor een event inschrijft kunnen zijn vrienden weer zien dat dit gebeurt. Dit zal bevorderen dat de naam van het zwembad en haar events aan al zijn Hyves vrienden verspreid wordt.

Het forum in de Hyve kan worden gebruikt om in contact te treden met mensen. Zo kan men bijvoorbeeld vragen om suggesties of verbeterpunten. Deze kunnen als polls in de Hyve geplaatst worden om te zien hoe breed hun draagvlak is.

Hiernaast kan het blog goed gebruikt worden om  informatie te geven over lessen die worden gegeven of activiteiten die zullen plaats vinden. Dit kan gekoppeld worden aan een evenement op de agenda. Dit soort aanpassingen is vrij makkelijk te implementeren.

Zo’n implementatie zorgt voor meer communicatie over en weer en meer binding met de leden van de Ebert Hyve. Ook kan het een goede extra feedback opleveren over de klanttevredenheid. Bovendien is alle informatie voor iedereen terug te vinden dus kunnen cursisten en activiteitdeelnemers beter geïnformeerd naar het evenement toekomen.

Verder kan het verstandig zijn om via social media ook de ouders van mogelijke deelnemers aan de zwemgroepen te benaderen. Men moet er dan rekening mee houden dat de jongeren zich op Hyves manifesteren, terwijl de ouderen veelal op Facebook, Twitter en dergelijke zitten. Toch is het belangrijk ouderen te bereiken: Ouders spelen namelijk een belangrijke rol bij het bepalen waar hun kind(eren) op zwemles gaan. Er worden trouwens ook zwemlessen voor ouderen, intensieve zwemcursussen en zwemtherapie aangeboden, wat de ouderen ook tot een interessante doelgroep maakt.

Op Facebook is er wel een page voor de zwemschool deze is echter niet geclaimd. Behalve het fysieke adres en de naam is er geen enkele informatie te vinden. Hoewel de pagina niet is geclaimd zijn er al wel 13 likes en 138 checkin’s via de Ebert page op foursquare. Op Twitter is niks te vinden over Ebert, maar zeker voor het krijgen van feedback is dit een zeer interessant medium, ook als zwemschool.

Voor Ebert zou het verstandig zijn om hun pagina op alle drie de genoemde media te claimen. Facebook bied een heel scala aan mogelijkheden. Omdat er binnen de zwemschool nog niet veel kennis aanwezig lijkt te zijn over de omgang met deze media, zou het in het begin verstandig kunnen zijn om op Facebook een soort kopie van de Hyve te creëren.

Op Twitter zouden aankondigingen die op de Hyve en Facebook pagina worden gepost ook geplaatst kunnen worden. Naast dat er door (potentiele) klanten extra informatie kan worden gevraagd en een reactie kan worden gegeven kan de twitter-feed op de webpagina van de zwemschool worden weergegeven. Dat maakt er meteen een interactieve pagina van.

De aldus versterkte interactiviteit kan leiden tot nuttige feedback en meer klantenbinding, iets wat op de site (webpagina van de kantine) als doelstelling wordt weergegeven.  Het ophangen van een monitor in de kantine, waar mensen bijvoorbeeld hun tweets dat hun kind geslaagd is voor zijn diploma, voorbij kunnen zien komen, zou een leuke plus kunnen zijn.

Om meer klantenbinding te krijgen kan ook gekeken worden naar Foursquare, zo kan bijvoorbeeld een gratis kop koffie, thee of cola worden geboden bij de tiende keer inchecken. Dit levert weer de mogelijkheid op tot extra verkoop in de kantine en zorgt er voor dat mensen voor of na het zwemmen hier nog even gaan zitten.

Bij dit alles is het belangrijk om te onthouden dat elke Like, re-tweet, check in en subscription op een event voorbij komt bij alle vrienden van de persoon die deze actie onderneemt. Dit zal de naamsbekendheid doen toenemen en daarmee ook mogelijkerwijs de klandizie.

We begonnen deze analyse met de vraag of Zwemschool Ebert door intensievere inzet van social media enige winst zou kunnen behalen en we hopen door deze analyse en de daaruit voortvloeiende suggesties aangetoond te hebben dat dat zeker het geval is.

Advertenties